Hankkeen esite

 Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n Perinnerakentamisen vaaliminen - hanke toteutetaan vuosina 2012 - 2014. Hankkeen esite
 

Landsbygdens utvecklingsförening SILMU rf:s projekt om traditionell byggnadsvård förverkligas under åren 2012 - 2014.

Finnish
Subscribe to perinnerakentaminen.fi RSS